logo

 
schi alpinism
31 martie 2018
Postavaru Night
Poiana Brasov, BV
Detalii
mountain bike
06-09 iunie 2018
Bike 4Mountains
Cheile Gradistei Fundata, BV / Campulung, AG / Stoenesti, AG
Detalii
alergare montana
31.08 - 03.09.2017
ULTRA Trail Fagaras
Avrig, SB
Detalii
alergare montana
07 octombrie 2017
Maraton Piatra Craiului
Zarnesti, BV, Romania
Detalii
Evenimente / Bike 4Mountains
stiri / news


race info


conditii participare / terms

inscriere / registration

regulament / rules

profile / profiles

cum ajungi la / directions to

cazare / accommodation

lista inscrieri / registration list

rezultate / rankings


multimedia


comunicate de presa / press release

video

foto / photo

articole / articles

arhiva / archive


... english version down the page 

Conditii de participare la Bike 4Mountains 

Cursa
• Cursa presupune parcurgerea unor trasee marcate in zona alpina a muntilor: Iezer Papusa, Leaota, Piatra Craiului si Bucegi 

M4: patru etape pe echipe (Etapa 1: Campulung,AG, M-tii Iezer Papusa; Etapa 2: Stoenesti,AG, M-tii Leaota; Etapa 3: Cheile Gradistei Fundata,BV, M-tii Piatra Craiului; Etapa 4: Cheile Gradistei Fundata, BV, M-tii Bucegi)
M1: o etapa, individual (Cheile Gradistei Fundata,BV, M-tii Piatra Craiului).

• Traseele se caracterizeaza prin lungime, diferente de nivel, aspecte tehnice si particulare ale fiecarei zone in parte. 

Înscrierea 

Procesul de înregistrare la B4M 2016 presupune parcurgerea a doua etape: 

Aplicarea pentru înscriere: se face on-line completand formularul de inscriere. Data limita pentru inscrieri este 10.06.2016, ora 24.00. Organizatorul poate oferi un numar limitat de wildcarduri dupa aceasta data. Înscrierea prin fax, telefon sau e-mail nu este posibila. 
Validarea înscrierii
 
- pentru M4: joi 16 iunie, orele 17.00-20.00 si vineri 17 iunie, orele 06.00-07.00 
- pentru M1: sambata 18 iunie, orele 17.00-20.00 si duminica 19 iunie, orele 06.00-07.00 Complexul Cheile Gradistei Fundata, BV

Participanti
• Cursele M4 si M1 sunt deschise oricarui iubitor al mountainbike-ului si al activitatiilor in natura. Sunt necesare: experienta in mountainbike, o stare buna de sanatate, un nivel bun de antrenament si o vârsta minima de 18 ani. Exceptie pot fi sportivi mai tinerii cu calitati deosebite. Pentru acestia este necesara o declaratie notariala care sa ateste ca parintii cunosc conditiile si regulile competitiei si sunt de acord cu înscrierea si participarea tânarului la Bike 4Mountains 2016.


Cei care aplica pentru înscrierea la Bike 4Mountains trebuie sa îndeplineasca urmatoarele: 
• sa aiba experienta în mediul montan, participantul este capabil sa ia decizii prin care sa faca fata situatiilor neprevazute care apar într-un mediu dificil si/sau în conditii extreme. 
• sa aiba o pregatire personala riguroasa, cât si un antrenament care sa corespunda solicitarilor fizice, psihice si tehnice ale B4M.  
• sa accepte regulamentul fara rezerve, sa se implice responsabil si neconditionat în pregatirea cursei în toate aspectele sale, înainte în timpul si dupa încheierea ei. 
• sa urmeze Spiritul CarpathianMan®, demonstrat prin fair play reciproc, grija, solidaritate, abilitate de a-si cunoaste propriile limite, respect pentru natura si munte.

Taxa de inscriere 

M4: 200 euro / echipa (sau echivalent in lei, la cursul zilei la CEC Bank).
10% discount pentru toti cei care detin titlul de "CarpathianMan". Discountul este personal si netransmisibil.

Taxa de înscriere include: 2x Cadou Oficial B4M, 2x4 pasta party, 2x8 produse energizante Sponser (geluri 40g, batoane sau bauturi 60g, la alegere in pachetul de start); bauturi energizante SPONSER, fructe, alimente energizante la punctele de realimentare si sosire, asistenta medicala la sosire, transport 2x1 bagaj Campulung,AG-Stoenesti,AG, transport 2x1 bagaj Stoenesti, AG-Cheile Gradistei Fundata, BV, acces la standul de curatat bicicleta, tricoul de Finisher si diploma (pentru toti cei care vor incheia cele patru etape). 

M1: 25 euro / persoana
 (sau echivalent in lei, la cursul zilei la CEC Bank).
Taxa de înscriere include: 1x tricou oficial, 1x pasta party, 1x gel+baton energizant SPONSER in pachetul de start; bauturi energizante SPONSER, fructe, alimente energizante la punctele de realimentare si sosire, asistenta medicala la sosire, acces la standul de curatat bicicleta si diploma (pentru cei care incheie cursa).

Conditii de plata
• Prin transfer bancar catre:
GRIND ADVENTURE
T. Vladimirescu, 4, 505800 Zarnesti, BV, Romania
CUI: 30128177, Nr. Reg. Comertului: J8/650/2012
CEC Zarnesti, 
IBAN RO83 CECEBV 1930 RON 0856131 - lei,
IBAN RO15 CECEBV 19C1 EUR 0856133 - euro
cu mentiunea: Pachet 4Munti - M4 sau M1 (in functie de cursa la care v-ati inscris)
• Numerar la validare

Anulari 
• Daca evenimentul este amanat, anulat sau scurtat din motive de forta majora sau din motive de securitate (vreme urata, limitari de acces, etc), participantii nu vor beneficia de rambursarea taxei de înscriere sau compensatii pentru alte pierderi, cum ar fi cheltuielile ocazionate de calatorie si cazare. In cazul amanarii si/sau al anularii competitiei sau al unei etape si/sau al retragerii unui participant inainte de startul acesteia, participantii vor putea beneficia de: pachetul de start sau report al valorii taxei pentru o editie viitoare a B4M sau transferul dreptului de participare catre un alt sportiv/echipa.  

Responsabilitate 
• Fiecare participant care ia parte la Bike 4Mountains este responsabil pentru starea de sanatate in care se afla, calitatea si starea de functionare a echipamentului folosit si a modului in care abordeaza si parcurge traseele pregatite si pentru propria securitate. 
• Organizatorul, partenerii, sponsorii, voluntarii si personalul care participa la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice ranire sau pagube, anulare, întârzieri sau rataciri ale traseelor care pot surveni in timpul desfasurari evenimentului.
• Fiecare participant va semna la validare o declaratie de responsabilitate, prin care isi asuma riscurile ce rezulta din participarea la un astfel de eveniment si orice pagube survenite din orice motiv, inclusiv pierdere sau furt
 

Terms of participation

The race
• the race involve completion of some marked trails in the alpine area of Iezer Papusa, Leaota, Piatra Craiului and Bucegi Mountains

M4four stages for teams (Stage 1: Campulung,AG, Iezer Mountains; Stage 2: Stoenesti,AG, Leaota Mountains; Stage 3: Cheile Gradistei Fundata, Piatra Craiului Mountains; Stage 4: Cheile Gradistei Fundata,BV, Bucegi Mountains)
M1one stage, individual (Cheile Gradistei Fundata,BV, Piatra Craiului Mountains).

• the routes are characterized by length, profile, specific and technical aspects of each area. 

Registration

the registration process at B4M 2016 involves two steps:

• Apply for registration: enter the required data on the on-line form. The dead line for registration is 31.05.2016, 10.00PM. The organizer can offer some wildcards after this date. Registration by fax, phone or e-mail is not possible. 
• 
Validation of registration:
- for M4: Thursday 16 June, from 05.00-08.00PM and Friday 17 June, from 06.00AM to 07.00AM.
- for M1: Saturday 18 June, from 05.00PM to 08.00PM and Sunday 19 June, from 06.00AM to 07.00AM at Cheile Gradistei Fundata, BV.

Riders
The M4 and M1 races are open to any lover of mountain bike and nature activities. It is required: mountain bike experience, good health, good training level and a minimum age of 18. Exceptions may be younger athletes with great qualities. Inn this case they must have a written and signed consent from parents or legal guardian on the registration form and statement of responsibility.


Those who apply for registration at Bike 4Mountains should meet the following: 
- to have experience in mountain environment that makes the participant capable of handling unforeseen situations that arise in a difficult environment and / or extreme conditions.
- to have a rigorous personal preparation and a level of training to meet the physical, mental and technical aspects of B4M.
- to accept the regulation without reservation and involve responsible and unconditional in preparing the race in all aspects, before, during and after its finish.
- to follow the CarpathianMan® Spirit, shown by: reciprocal fair play, caring, solidarity, ability to know your own limits, respect for nature.

Registration fee

M4: 200 euro / team
10% discount for the ones who have CarpathianMan title. The discount is personal and it cannot be passed to another person.
Registration fee includes: 2x official B4M gift, 2x4 pasta party, 2x8 SPONSER energizing products(40g gels, bars or 60g powder drinks in start kit), SPONSER energy drinks, fruits, energy food on refueling station and arrival, medical assistance on arrival, 2x one bag transport from Campulung,AG to Stoenesti, AG, 2x one bag transport from Stoenesti, AG to Cheile Gradistei Fundata, BV, access to bike washing area, finisher T-shirt and diploma (for those who complete all four stages).

M1: 25 euro / rider
Registration fee includes: 1x official T-shirt, 1x pasta party, 1x SPONSER energizing gel + bar in start kit, SPONSER energy drinks, fruits, energy food on refueling station and arrival, medical assistance on arrival, access to bike washing area and diploma (for those who complete the race).

Terms of payment
By bank transfer to:
GRIND ADVENTURE
T. Vladimirescu street, 4, 505800 Zarnesti, BV, Romania
CUI: 30128177, Nr. Reg. Trade: J8/650/2012
CEC Zarnesti, IBAN RO15 CECEBV 19C1 EUR 0856133 - euro
mention: Package 4Mountains - M4 or M1 (depending of which race you have registered)
- Cash on the validation

Cancellation
If the event is postponed, canceled or shortened due to major force or security reasons (bad weather), participants will not receive reimbursement of the registration fee or compensation for other losses, such as travel and accommodation expenses.
In case of postponement and/or cancellation of the competition or a stage and/or in case of the withdrawal of a rider prior to its start, participants will benefit fromstart package or report tax value for a future edition of B4M or other race from CarpathianMan series or transfer the right to participate to another rider/team.

Liability
- Each participant attending the Bike 4Mountains is responsible for its health at the moment of the event, quality of the equipment it use and for its own safety.
- Organizer, partners, sponsors, volunteers and staff who participate in the event are not responsible for any injury or damage, cancellation, delay or wandering the paths that may occur during the event.
- Each participant will sign a statement of responsibility, which assumes risks resulting from participation in this event and any damage occurred from any reason, including loss or steal.

 

home   stiri   evenimente   proiecte   multimedia   shop   ghid   contact   parteneri