logo

 
schi alpinism

Postavaru Night
Poiana Brasov, BV
Detalii
mountain bike

Bike 4Mountains
Cheile Gradistei Fundata, BV / Leresti, AG / Stoenesti, AG
Detalii
alergare montana

ULTRA Trail Fagaras
Avrig, SB
Detalii
alergare montana
30.09-01.10.2023
Maraton Piatra Craiului
Zarnesti, BV, Romania
Detalii
Evenimente / ULTRA Trail Fagaras
stiri / news


race info


conditii participare / terms

inscriere / registration

regulament / rules

profil / profile

cum ajungi la / directions to

cazare / accommodation

lista inscrieri / registration list

rezultate / rankings


multimedia


comunicate de presa / press release

video

foto / photo

articole / articles

arhiva / archive

 english version down the page

Editia din 2019 s-a anulat / The 2019 edition has been canceled 

 

Conditii de participare la ULTRATrail Fagaras

Cursa
• Cursa in echipa de doi, care se defasoara in zona alpina a Muntilor Fagaras

Etapa 1: Este o etapa surpriza, se va pleca din Valea Avrigului (revenim cu locul de start cand acesta va fi definitivat) si sosirea la Cabana Barcaciu);
Etapa 2: Cabana Barcaciu- Cab. Negoiu- lacul Caltun- Balea Lac- lacul Capra- Conacul Ursului, AG (Transfagarasan, km 104);
Etapa 3: Conacul Ursului- Fereastra Zmeilor- Arpasu Mare- saua Podragu- vf.Vistea- Fereastra Mare a Sambetei- Complex Sambata)

Înscrierea
Procesul de înregistrare la UTF presupune parcurgerea a trei etape:
Aplicarea pentru înscriere: se face on-line completand formularul de inscriere. Formularul va fi activ incepand din ........, ora 00.00 si pana in ........., ora 24.00 Organizatorul poate oferi un numar limitat de wildcard-uri dupa aceasta data. 
Acceptarea aplicatiei: daca aplicatia de înscriere a fost acceptata, participantul va primi un e-mail cu informatiile necesare pentru a continua înregistrarea. Cei care nu au fost acceptati în acest an sunt rugati sa-si îmbunatateasca experienta alpina prin participarea in prealabil la alte câteva ture sau curse montane.
Validarea înscrierii: (doar pentru cei care au fost acceptati) se va face in seara de joi, orele 17.00-20.00

Participantii

• Cursa este deschisa oricarui iubitor al sportului si al miscarii în natura. Sunt necesare: experienta montana, o stare buna de sanatate, un nivel bun de antrenament si o vârsta minima de 18 ani. Exceptie pot fi tinerii de 17 ani cu calitati deosebite, acestia vor putea forma o echipa doar cu unul din parinti sau cu un membru al familiei. In acest caz este necesara o declaratie notariala care sa ateste ca parintii cunosc conditiile si regulile competitiei si sunt de acord cu înscrierea si participarea tânarului la ULTRA Trail Fagaras.

Cei care aplica pentru înscrierea la ULTRA Trail Fagaras trebuie sa îndeplineasca urmatoarele:

• sa aiba experienta în mediul montan, participantul este capabil sa ia decizii prin care sa faca fata situatiilor neprevazute care apar într-un mediu dificil si/sau în conditii extreme.

• sa aiba o pregatire personala riguroasa, cât si un antrenament care sa corespunda solicitarilor fizice, psihice si tehnice ale UTF.
• sa accepte regulamentul fara rezerve, sa se implice responsabil si neconditionat în pregatirea cursei în toate aspectele sale, înainte în timpul si dupa încheierea ei.
• sa urmeze Spiritul CarpathianMan®, demonstrat prin fair play reciproc, grija, solidaritate, abilitate de a-si cunoaste propriile limite, respect pentru semeni, natura si munte.
• procesul de înregistrare si decizia de a fi sau nu acceptat ca participant la cursa din acest an trebuie sa fie primita cu fair play si sportivitate. Cu siguranta o va putea alerga în anii urmatori.

Anulari
• Daca evenimentul este scurtat sau anulat din motive de forta majora sau din motive de securitate (vreme urata), participantii nu vor beneficia de rambursarea taxei de înscriere si nici de compensatii pentru alte pierderi, cum ar fi cheltuieli ocazionate de calatorie si cazare.

Responsabilitate
• Fiecare participant care ia parte la ULTRA Trail Fagaras este responsabil pentru starea de sanatate in care se afla, pentru propria securitate si siguranta.
• Organizatorul, partenerii, sponsorii, voluntarii si personalul care participa la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice ranire sau pagube, anulare, întârzieri sau rataciri ale traseelor care pot surveni in timpul desfasurari evenimentului.
• Fiecare participant va semna la validare o declaratie de responsabilitate, prin care isi asuma riscurile ce rezulta din participarea la un astfel de eveniment si orice pagube survenite din orice motiv, inclusiv pierdere sau furt.

Control medical/ Asigurare de accidente:
Fiecare participant va fi in posesia unei adeverinte medicale, valabila la data evenimentului, care sa ateste ca participantul este apt pentru efort fizic de anduranta si a unei asigurari de accidente valabila, care sa acopere participarea la un astfel de eveniment sportiv.
 

Terms of participation

The race:
• 
A two person team race which will take place in the alpine area of Fagaras Mountains
 
Stage 1: a surprise stage. The start there will be on the Avrig valley and the finish line at Barcaciu mountain hut.
Stage 2: Barcaciu mountain hut - Negoiu Hut- Caltun lake- Balea Lake- Capra lake- Conacul Ursului, AG (Transfagarasan, km 104);
Stage 3: Conacul Ursului- Fereastra Zmeilor- Arpasu Mare- Podragu saddle- Vistea peak- Fereastra Mare a Sambetei- Complex Sambata)
  
• The routes are characterized by length, profile, specific and technical aspects of Fagaras Mountains.

Registration:

The registration process at UTF involves three steps:
Application for registration: enter the required data on the on-line form. The form will be active from ........., 00.00AM, till ........., 12.00PM. The organizer can offer some wildcards after this date. 
Acceptance of application: if the application was accepted, the participant will receive an e-mail with necessary information to continue the registration. Those who were not accepted this year are kindly asked to improve their skills by attending in advance several other mountain tours or races.
Validation of registration: (only for those who have been accepted) will take place on Thursday, from 05.00PM to 08.00PM.

Racers:
• The race open to any lover of sports and nature activities. It is required: mountain experience, good health, good training level and a minimum age of 18. Exceptions may be 17 years youths with great qualities. They only can form a team together with one of their parents or a family member. They must have a written and signed consent from parents or legal guardian on the registration form and statement of responsibility.

Those who apply for registration at ULTRA Trail Fagaras should meet the following:
• to have experience in mountain environment that makes the participant capable of handling unforeseen situations that arise in a difficult environment and / or extreme conditions.
• to have a rigorous personal preparation and a level of training to meet the physical, mental and technical aspects of UTF.
• to accept the regulation without reservation and involve responsible and unconditional in preparing the race in all aspects, before, during and after its finish.
• to follow the CarpathianMan® Spirit, shown by: reciprocal fair play, caring, solidarity, ability to know your own limits, respect for other peoples and nature.
• the registration process and the decision to be accepted or not in this year's race should be received with fair play and sportsmanship. Certainly it can run the race in the coming years.
 
Cancellation
• If the event is shortened or canceled due to major force or security reasons (bad weather), participants will not receive reimbursement of the registration fee or compensation for other losses, such as travel and accommodation expenses.

Liability
• Each participant attending the ULTRA Trail Fagaras is responsible for its health and for its own safety.
• The organizer, partners, sponsors, volunteers and staff who participate in the event are not responsible for any injury or damage, cancellation, delay or wandering the paths that may occur during the event.
• Each participant will sign a statement of responsability, which assumes risks resulting from participation in this event and any damage occured from any reason, including loss or steal.
 
Control medical/ accident insurance:
Each participant will be in possession of a medical certificate and an accident insurance, valid on the date of the event and that covers participation in such sporting event.

home   stiri   evenimente   proiecte   multimedia   shop   ghid   contact   parteneri